A fiumei Sirius páholy páholyháza

Innen: Szabadkőműves Wiki


[Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


αPáholyház
Sirius páholy
Sirius páholy
A páholyház egykor
A páholy neve Sirius páholy
Helység Fiume
Tervező Rubinich, Giovanni (1876 - 1945)
Az építés ideje 1910-11
A felszentelés ideje
Egykori címe Via Emilio Verneda 3
Új címe Ulica Ivana Dežmana 3, 51000, Rijeka
AJFCJaUeiWR-4-KJHlPC5SkGsi2bAsJ0OMWk0fYF19Tj486plkYt0x6_8nJOFDf4EPa4TbdvdniVg5nhrahHDiSUdErX1SdRyTPfE8adc_XXMSsWZedbFQGR5jWr_ZPZD8YKdCVwAqnozPcBZizybMTNZFAnrw=w240-no-tmp.jpg
A páholyház új képe


A páholyház története[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az 1901-ben alakult Sirius páholy kezdetben a Whitehead-féle házban (Via della Ruota I. em. 1—2 ajtó) tartotta gyűléseit.[1] A páholyt ebben a helyiségben világosította meg és avatta fel Mártonffy Márton hely. Nagymester 1901. december hó 21-én.[2]

Új páholyházuk építését 1910-ben kezdték meg, [3], [4] ehhez házépítési társaságot alapítottak.[5] Az épület 1911. november 12-én a páholy alapításának 10. és főmestere (Steinacker Arthur) szabadkőművességének 40. évfordulójára ugyan már elkészült, de mivel még nem volt felavatva, az ünnepély a régi páholyhelyiségben volt megtartva.[6]

Az új páholyház felavatása 1911. december 1-én zajlott le számos szabadkőműves vendég részvételével.[7]

„A Strada Verneda 3. szám alatt emelkedik a Sirius páholy új, hatalmas palotája. A páholyház külsőleg inkább díszes bérpalota benyomását teszi, s csak néhány szimbolikus dísz a ház frontján jelzi a nagyszerű építmény tulajdonképeni hivatását. A kapu alatti bejárótól balra külön ajtó vezet egy lépcsőhöz, honnan két emeletnyire lefelé souterrainba jutunk, és itt sorakoznak egymás mellé a belépő, a társalgó, titkári szoba, vakoló terem, és last but not least a szentély. Elmondani nehéz azokat a benyomásokat, melyeket a kiváló ízléssel, és praktikus beosztással épített helyiségek bennünk keltettek. Nyoma sehol sincs annak, hogy a helyiségek két emeletnyire a föld alatt vannak. Ellenkezőleg, olyan intim, olyan meleg ott minden, hogy csak fenkölt lelkű művész ihlete vethette papírra a királyi művészetnek szentelt helyiségek ilyen mindenképen újszerű és fényes tervezetét. A szentély, rejtett helyről kisugárzó misztikus világításával, gyönyörű oszlopaival, a kelet oszlopai fölött szinte meleget árasztó napsugarakkal, az ízléses mozaik, stilszerű széksorok, mind megannyi ékes bizonysága annak, hogy a páholyház tervező művésze azzal az idealizmussal kezelte a szögmérőt és a körzőt, amikor ezt az épületet megtervezte, mely minden ékesszólásnál jobban jellemzi az igazi művészt.”

– Zárai Samu Sándor, Kelet, 1911-12-15 / 15. szám, 314-318. oldal.

A zárókő elhelyezése előtt láncbeszédet mondtak magyarul és olaszul, az olaszt a páholyház tervezője, Giovanni Rubinich adta elő.[8]

A páholyház felépítéséhez sok szabadkőműves - hazai és külföldi egyaránt - részvényeket adományozott.[9]

A páholy az I. világháború után, 1918. március 18-án a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy kötelékéből átlépett Olaszország Nagyoriense fennhatósága alá. Olaszországban 1925. november 26-án tiltották be a szabadkőműves páholyokat, de valószínűleg már ez előtt beszüntette működését a Sirius páholy, amelynek munkáiról az utolsó feljegyzés 1924. február 24-i dátumú.[10] Feltehetőleg eddig az időpontig használták a páholyházukat a Sirius szabadkőművesei.

A páholyházról egészen 2014-ig nem lehetett tudni, sőt úgy tudták, hogy megsemmisült. 2014. január 14-én jelent meg egy képes cikk a Globus újságban, amelyben bemutatták az épület alagsorában eredeti állapotban megmaradt páholyhelyiségeket, amelyeket 1950-től egy evangélikus közösség használt - nem is tudva, hogy eredetileg szabadkőműves szentély volt.[11]

Mai képek a páholyház homlokzatának díszeiről
AJFCJaXRiUcFu6gb4nCJcGgZ9ljkGlRQImptXDga1vN1qJv9SHdM5HRjuKeWpTxVd9Lfqc7AzxXGVaDBtbPCnkNcPa7yMee45N-VVJNX7Q-M0_51bLsUhzCRXntthlpycSg9AxzHIpmVo9TToliSLdhhil1CNA=h200-no-tmp.jpg AJFCJaUI3SN1bI_tDx5xIf93sHihGB1XC7cgCqX5M83rFwXREBWQ-HoNELWYRK6kJZp2ij43Mpl6WZluseuhdjASpa5avItBB7gJIdgFeNQ0EZJKeSK2-AoDkGpLa2agCFn_dq3oom640DiyFhcJP7t2vGX0Cw=h200-no-tmp.jpg AJFCJaVnHs24MHCZuA4wBnAWoIGQT8Bu47JU4_UX4qgiC_koAtzp5It7B24n6yjqGbRM1dx517Rr0mvZS7FVAR3u-KfAO9L3tzRclSh9YeYeozuWmx4htvueDpChOEyd_-JDROM1O8DGEaLgYkLu0C-KoVejtw=h200-no-tmp.jpg


Mai képek a páholyház belső tereiről
AJFCJaVDjNPzL3ppmH0QJY3wKXqBCODVm-EtNHRHcxLBqxlwqwdVuzfs_fzHUFNUhSvIw5SP5_WFMLorsA5CKHOSWevgmWKc-wp0pxmp1DY5PUYkBIskNkimVuitmBmNrB3jHPHhePiSDm49WNG59R8poScJvg=h256-no-tmp.jpg AJFCJaV8JdeUqoDTjO1CiF03Avxkv-DlCbnxbq1jCsGeQ49YCLw2DkaCy36pFbyy_b7nw5s5uLV3IBJCG1Il6ga7cHqCQMH0h-8Jc_qR3q-Qg2JS8amW9OWLwNRE_7rF1kaCOTRp_OKOkWyMtstwRcqzOpoEPQ=h256-no-tmp.jpg AJFCJaVcMVn21arxa5KqHy5SAIuIEt4sdn0ndL28t1hC80ekYc_DEe1ZWSbCRqotxGM5yhY9rkV5xFXlVu3R_HZUW72GEipBrJYPxLrUUmoPXqhnnqO4iZ9zL6doAcSOUbtBIczA4s4puu5UXx9DnWZBxV1TuA=h256-no-tmp.jpg
AJFCJaVp1_NSMpWegpbNE8FZZoOZ3C1G7KG-XAPVSiYn4ZKD91ZwuIMq-LKbKGVWCxFMi0kVSxIaXvli2MFG_o3SIIpFXi720nO_vJ6-KgpizPP6Iy3smPsSbCMNU7B4h4rUVK7Zwt4OHQieiJTsRSIPG0jlng=h256-no-tmp.jpg AJFCJaUM0VCoCigmrFzj0GzltGKO7JNLIDkQRslvLjpviuiHrLCnFWz7JCTtH_mTuqUHN6klqkC_WvFVfHxBoDrhmxGf8NBNljfKQuAYra57DLVGx1pgKJ_8WQGmJgYo1gNnbkopk9Zv599BwlJSgEq-e4o-JQ=h256-no-tmp.jpg

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. Kelet 1901: 105. oldal
 2. Kelet 1902: 4. oldal
 3. Kelet 1910a 378. oldal:"... a „Sirius“ páholy legközelebb megkezdi páholyháza építését. Az alapkőletételi ünnepet november 6-ára tűzték ki ..."
 4. Kelet 1910b 401. oldal: "A Fiume keletén dolgozó „Sirius“ páholy november 6-án új háza alapkőletételének alkalmából ünnepi munkát rendezett ... "
 5. Kelet 1910c 424. oldal: "A Fiume keletén dolgozó „Sirius“ páholy tagjai külön társasággá alakultak házépítés céljából. Telket vettek 80.000 koronáért s azon egy nagy palotát építenek, a melyben szabadkőmüvesi menhely számára megfelelő helyiségeket rendeznek be."
 6. Kelet 1911 246. oldal: "A Sirius még nem avatta föl díszes új páholyházát, és így a régi szentélyben folyt le a szép ünnep, mely a látogató testvérek bevonulásával kezdődött."
 7. Kelet 1911b 314-318. oldal.
 8. Kelet 1911b 314-318. oldal: "...az olasz láncbeszédet csupa tűzzel R. testvér mondotta. Érezhető volt minden szavából, hogy leginkább ő adja át az új páholyházat a testvériségnek, ő építette, és szavainak melegsége őszintén áthatotta a testvéri láncot, mely után a zárókő elhelyezésére vonultak át."
 9. Kelet 1913 221. oldal: "... fiumei tt.-ek részvényeiket ajándékozták az ottani páholyház felépítésének alapjához s O. A. t. 5000 koronát. Hayn Henrik t. triesti lakos, a ״Karl zum aufgehenden Licht“ Frankfurt keletén dolgozó páholy tagja 200 koronát, Falter Henrik t. 2000 koronát s hliniki Neuberger Ármin alap címén hliniki Neuberger Sári 4000 koronás részvény adománnyal járultak ugyancsak a fiumei „Sirius“ páholyházának felépítéséhez."
 10. Uran 2015
 11. Globus 2014

Források és szakirodalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Ω