Az újpesti Világosság páholy páholyháza


[Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


αPáholyház
Világosság páholy
Világosság páholy
A páholyház egykor
A páholy neve Világosság páholy
Helység Újpest
Tervező Földes Ármin
Az építés ideje 1907
A felszentelés ideje 1908. január 8.
Egykori címe Lőrincz utca 6.
Új címe Lőrinc utca 6.
Világosság páholy
Világosság páholy
A páholyház új képe


A páholyház története Szerkesztés

Újpesten a Világosság páholy a Lőrinc utca 6-ban épített páholyházat.

1888. december 22-én, Csepcsányi Béla gyógyszerész házában "Lichtenstein F. Lajos, a Szt. István páholy helyettes főmestere, mint a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy meghatalmazottja, „a szabad ég alatt” a szövetség kebelébe felveszi, tanoncokká, legényekké és mesterekké avatja Csepcsányi Béla, Gerő Zsigmond, Gerő József, Dr. Klein (Kis) Sándor, Neményi Imre, Fischer Dezső, Teszarik András profán keresőket… Majd a páholy a kelló megvilágítása után a nevezett hét testvérnek nevében ünnepélyesen kinyilatkoztatja, az új, Magyarország Symbolikus Nagypáholyának védelme alatt, 3 fokban dolgozandó s a testvérek egyhangulag nyilvánított akarata szerint Világosság nevet viselendő törvényes és tökéletes páholy megalakulását."[1]

Első helyiségükül „a Károlyi u. 19. szám alatt első emeleten lévő, jelenleg 3 szoba 2 konyha helyiségből álló lakás 250 frt lakbérért” szolgált 1894-ig, de a helyiség felemelt bére oly magas, hogy azt a páholy egymaga fizetni nem tudja, tehát olcsóbb szállást bérelnek az Attila és a Toldy utcák sarkán levő Waldapfel-házban. Saját páholyház építését határozzák el, s e célra megszerzik Lányi Ernő testvér közreműködésével a Lőrincz utca 6. sz. alatti telket 3400 frt-ért. Lankadatlan buzgalommal folyik a munka a páholy saját házának felépíthetésére, melynek eredménye, hogy 1899. február 9-én örömmel jelentheti a páholyház-építő bizottság előadója, hogy 1600 frt e szép célra már együtt van.[2] 1904-ben, a páholynak már minden tartozása törlesztve van, a megvett ingatlan teljesen tehermentes, páholyház-alap közel 5000 koronára, a felszerelési 600 koronára rúg: a testvérek elkészíttetik a páholyépület terveit is, azonban egyelőre még sem mernek az építkezéshez hozzálátni. Egyetlen nagy munka foglalkoztatja az ..., 1907. évben a Világosság páholyt. Ez: a saját hajlék megteremtése. ... özv. Waldafel Fülöpné ... a páholy eddigi 700 korona bérét 800 koronára kívánja felemelni.


Április 10-én már kész építési tervvel, melyet Földes Ármin testvér készített, lepte meg a páholyt ... a 26 500 koronára előirányzott építkezési költséggel szemben a páholy rendelkezik a) a Pesti Magyar Kereskedelmi banktól megszavazott 16 000 korona törlesztés kölcsönnel, b) a páholykincstár 5000 korona pénzkészletével, c) a testvérek által kötelezőleg aláírt 4000 korona adománnyal. A mutatkozó, mintegy 2000 korona hiány nehézség nélkül beszerezhető függőkölcsönnel lesz fedezendő.

Az építkezés művezetésére a tervező Földes testvért, ellenőrzésére pedig Hoffer testvért szólítja fel, kik a megbízást készséggel vállalják. December 18-án gyűlnek össze újból a testvérek s örömmel szemlélték a megvalósult régi álmot, a betetőzött templomot, saját otthont ...

Hátra volt még a berendezés. Az épület szükségszerű megnagyobbítása és a pótépítkezések azonban az előirányzat teljes összegét felemésztették, s így kénytelen volt a páholy – amit eredetileg elkerülni óhajtott – segítségért a testvérpáholyokhoz fordulni. A Deák Fe renc, Könyves Kálmán 300, a Pátria 200, [a] bpesti Haladás 150, az Eötvös 120, a Humboldt 100, a Madách, Minerva, Galilei, Neuschloss, Petőfi, Reform 50, az Összetartás és Philanthropia pedig 25 koronával siettek támogatásunkra, később is egyre érkeztek a kisebb-nagyobb adományok. Ezen kívül kb. 2000 koronát adományoztak más páholyok tagjai, a többit mind a Világosság páholy tagjainak áldozatkészsége hozta össze. (Az 1908. nov. 4-én beterjesztett végjelentés szerint befolyt a páholy kincstárából és alapjaiból 6404,28 K, a páholy tagjainak adományából 4000 K, más testvérek adományából 2060 K, testvérpáholyok adományából 2070 K. A páholy építésének és felszerelésének összes költségei 30 920,16 K-ra rúgtak.)

"Az ujpesti Világosság páholy épülete teljesen elkészülve várja a felavatást. Az építkezés a nyár folyamán indult meg és Földes építésvzezetése mellett ugy belső berendezés, mint küső kiképzés dolgában, a legmagasabb igényeket kielégítve már teljesen készen áll. A szabadkőművesek Lőrinc-utcai szerény, de sikerült hajlékával egy szép középületet nyert Ujpest város." (Ujpest, november 17.)[3]

Hamarosan elkészül Resofszky Viktor testvérének, a Demokratia-páholy tagjának közreműködésével a belső berendezés is, s 1908. január 8-án kezdődik az új műhelyben az új munka.[4]

A páholyházat későbbiekben a kispesti “Türr István, csak Előre” páholy is használta, ill. amikor az I. világháború alatt a Nagypáholyházat a sebesült katonák részére kórháznak rendezték be, akkor több pesti páholy is itt tartotta munkáit.

A páholy működése az 1920-as belügyminiszteri rendelettel szűnt meg.

Jegyzetek Szerkesztés

  1. Kadlecovits Géza Szabadkőműves páholyok Újpesten, 1. rész
  2. Kadlecovits Géza Szabadkőműves páholyok Újpesten, 2. rész
  3. Száz éve történt...
  4. Kadlecovits Géza Szabadkőműves páholyok Újpesten, 4. rész

Források és szakirodalom Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Ω