Szabadkőműves Wiki

Innen: Szabadkőműves Wiki


[Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


α


Üdvözlünk a Szabadkőműves Wikin!

A lapnak eddig 589 szócikke van.


azt mondgyák, hogy ők frey-maurerek, magyarúl szabadkőművesek, mert az ő mesterségek igen szabados, és szabadnak is neveztetik

– Biró Márton, 1761 in: Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára, Budapest, 1902, http://real-eod.mtak.hu/1265/1/13278.pdf

Egy híres szabadkőműves: Pulszky FerencPulszky Ferenc
Pulszky Ferenc
Pulszky Ferenc
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Eperjes
Születése ideje 1814. szeptember 17.
Foglalkozása politikus, régész, műgyűjtő
Értékelése A dualizmus kultúrpápája.
Halála helye Budapest
Halála ideje 1897. szeptember 9.


Jómódú középnemes család sarja, 15 éves korától tudósi pályára készül, világlátását jelentősen befolyásolja nagybátyja, a szabadkőműves Fejérváry Gábor, a szenvedélyes régész, akivel több külföldi utazást is tesz. 1834-ben vezéralakja lett az országgyűlési fiataloknak, s 1839-ben némi politikai ügyeskedéssel országgyűlési követ lett, s Kossuth mellé állt. Az 1848-as forradalmi kormányban miniszteriális megbízásokat teljesít. A szabadságharc bukása után Angliába menekült, Kossuth képviselettel bízza meg. Megszervezi Kossuth angliai és amerikai útját, s el is kíséri az USA-ba. (Amelynek során Kossuth Cincinattiban 1852-ben szabadkőműves lesz - megelőzve Pulszkyt 8 évvel.) 1860-ban Torinóban a magyar emigránsok képviselője, de alig egy év múlva elszakad Kossuth-tól és Deák támogatója lesz. Ennek következtében és egy családi tragédia kapcsán 1866-ban hazatér. Összegezve tevékenységét: politikus, régész, műgyűjtő, az MTA tagja, a Nemzeti Múzeum igazgatója 25 éven át, a magyar politikai és tudományos élet szürke eminenciása.

Szabadkőműves tevékenysége

Feltehetőleg nagybátyjától és pártfogójától, a szabadgondolkodó Fejérvári Gábortól nyeri az első indíttatást a szabadkőművesség felé vezető útján. Feltehetőleg az olasz Dante Alighieri páholy veszi fel emigrációja alatt az 1860-as évek elején Torinóban[1], s páholytagsága is segíti széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítést, pl. Garibaldival és Bakunyinnal. Hamarosan eléri a skót rítus 33. fokát, hazatérése után itthon részt vesz a szabadkőművesség újjáélesztésében. 1868-ban az „Einigkeit in Vaterland” (Egyesség a hazában) angol orientációjú páholy főmestere lesz, később megválasztják a Szent István páholy örökös tiszteletbeli főmesterének. Az 1870. január 30-án létrejött János-rendi nagypáholy első nagymestere, 1876-ban Hadik-Barkóczy Ilona esete kapcsán egy évig nem töltheti be a nagymesteri posztot. Később az 1886-ban a két nagypáholy (a Jánosrendi és a Nagyoriens) egyesülésével létrejött Magyarországi Symbolikus Nagypáholy első nagymestere. Erről a tisztségéről a magát és családját ért támadások miatt 1888. október 28-án lemondott. 1894-ben fedezett (kilépett).

A magyarországi szabadkőművességen belül primátusa és tekintélye megkérdőjelezhetetlen, valóságos kultusz alakul ki körülötte, 15 jánosrendi páholy tiszteleti tagja, a 3 világgolyóhoz címzett nagy német anyapáholynak a képviselője, s a bayreuthi Nagypáholy tiszteleti tagja.

Jegyzetek

  1. Olaszországi szabadkőműves pályafutása szinte teljesen ismeretlen, felvételének idejét se tudjuk. Számkivetés alatt Olaszországban című önéletrajzi művének 122. oldala arra utal, hogy 1862. augusztusa előtt lépett be.

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1860-63?
Felvétel páholya Dante Alighieri (Torino)?
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya
Fedezése 1894. január 22.


Skót rítusú pályafutása
18. fok ideje
18. fok műhelye
30. fok ideje
30. fok műhelye
33. fok ideje
33. fok műhelye

Források

  • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség. Budapest: Argumentum. 2005.  
  • Jászberényi József: „Iránta való szeretetünk szilárd és örök” , Kelet, 2004/1, 50-56
  • Jászberényi József: A jánosrendi Szent István szabadkőműves páholy története, 2004, Budapest, szerzői kiadás
  • Pulszky Ferenc: Számkivetés alatt Olaszországban, Budapest, Ráth, 189?
  • https://hu.wikipedia.org/wiki/Pulszky_Ferenc

Kapcsolódó szócikkek

Ω

Páholyház
Összetartás (Concordia)
Összetartás (Concordia)
A páholyház egykor
A páholy neve Összetartás (Concordia)
Helység Arad
Tervező Tabakovics Milán (Emil)
Az építés ideje 1905
A felszentelés ideje 1905. október 21.
Egykori címe Nagy-körút végén
Új címe Dragalina körút 30.
Összetartás (Concordia)
Összetartás (Concordia)
A páholyház új képe


A páholyház története

1870-ben alakult meg a Aradon a Széchenyiről elnevezett, 1871-ben pedig Újaradon a Petőfi nevű jánosrendi páholy. A két páholy mellett 1870-ben kezdte el működését egy skót rítusú páholy, Fraternitas néven. Nyolc-tíz évi aktivitás után a bérelt helyiségekben működő mindhárom aradi páholy kifulladt, és az ideiglenes beszüntetés, azaz a szabadkőműves zsargon szerint “elaltatás” mellett döntött. 1888-ban az egykori tagok közül többen Összetartás (Concordia) néven egy új páholy létrehozása és felépítése mellett döntöttek. Ezek Institoris Kálmán, Bing Ede, Kristyóry János, Máday Mátyás, egykori "Széchenyi" páholy tagok , Rozsnyay Mátyás, Lukácsy Miklós, Krispin József, Millig József, az egykori "Fraternitas" páholy tagjai, és Bokm Lajos a " Felvidék" páholyból.

Az új páholy johannita rítusban, három alapvető szabadkőműves-fokozatban tevékenykedett. 1888 október 6-án megkapta a Symbolikus Nagypáholy hozzájárulását az ideiglenes működéshez, majd november 23-ától már hivatalosan is megalakult. Első főmesterének Rozsnyai (később Rozsnyay) Mátyást választották meg.

A páholy alaptőkéjére a tagok személyenként 10 forintot fizettek be a megalakuláskor, és a volt páholyok bútorai, eszközei is az Összetartás tulajdonába kerültek. A további anyagi forrást a havi 1 forint tagdíj volt hivatva fedezni. Nem törekedtek gyors növekedésre, eléggé nehezen nyitották meg kapuikat meg az újonnan belépni szándékozók előtt. Kezdetben összejöveteleiket Krispin József házában, a zeneteremben tartották. Amikor elhatározták önálló páholyházuk felépítését, akkor a Corso cukrászdában pénz gyűjtő urnát állítottak fel és az adakozásból összegyűlt 4000 koronával egészítették ki a páholyház felépítéséhez félretett összeget.

Az aradi Összetartás páholy házterve

1902-ben vásárolták meg a Tanítóképzővel szembeni telket, amelyen 1905-re épült fel az Emilként emlegetett Tabakovics Milán tervezte, magas templomra emlékeztető díszes épület. A neoklasszikus épületen az 1900-as évek stílusának elemei fedezhetők fel. A főbejárat két szárnyán és a tornyon növénydíszek, a keleti és északi falon a szabadkőművesség jelképei találhatók. A kovácsolt vas díszítésű téglakerítést kör alakú nyílások oldják Az épületet 1905 október 21-én avatták fel páholyházzá.

A szabadkőművességet jelképező kalapács, körző és vakolókanál nemcsak ennek az épületnek a homlokzatára került fel, hanem több aradi házon is megtalálható, ami kétség kívül arra utal, hogy a tulajdonos tagja lehetett valamelyik páholynak.

A páholy számos karitatív intézményt hozott létre illetve támogatott; 1908-ra a taglétszám 126 főre nőtt.

A páholyház 1921 - 1931 között járóbeteg rendelőként (poliklinika), majd képzőművészeti iskolaként működött, ma az Aurel Vlaicu oktatási intézménycsoport dísztermeként funkcionál a Dragalina körúton. 2008-ban felújították.

Jegyzetek

Források és szakirodalom

Kapcsolódó szócikkek

Egy kvíz


A kvízek!


Az összes szabadkőműves kvíz az Apesteren!


Egy kategória: Páholyházak


Még néhány kvíz - magyarázatokkal!


A kvízek időközönként szaporodnak

| |


A házasság olyan,mint a szabadkőműves­ség, azok, akik nem tag­jai a páholynak, nem tudnak róla semmit, azok pedig, akiket felvesznek,örök hallgatásra vannak kötelezve.

– Bernard Shaw: Bizony úgy van, Szabad Száj, III. évfolyam (120.) 40. szám, Szombat, 1948 október 23., 2. oldal.

Ω