Verbrüderung/Testvérülés/Széchenyi páholy, Oedenburg/Sopron

Innen: Szabadkőműves Wiki


[Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


α


A páholy alternatív nevei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Zur Verbrüderung
 • Testvérüléshez
 • Testvériség
 • Széchenyi

Összefoglaló táblázat[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Jelmagyarázat
Jel Magyarázat
MJNP Magyarországi Jánosrendi Nagypáholy
MNO Magyarországi Nagy-Oriens
MSNP Magyarországi Symbolikus Nagypáholy
HNP Hamburgi Nagypáholy
MSzRN Magyarországi Szabadkőművesek Reform Nagypáholya
GLNY Grand Lodge of New-York
GLW Grossloge von Wien
GOI Grande Oriente Italiano
SGLDE Symbolische Großloge von Deutschland im Exil
GLDF Grande Loge de France
Glesp Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo
GLA Gran Logia de la Argentina
GLÖ Grossloge von Österreich
J Jánosrendi (3) fokozatú) rítus
S Skót (33 fokozatú) rítus
Y York rítus
R Az MSzRN reform rítusa
NPA Nagypáholy alapító páholy
PA Páholy alapítás
PUA Páholy újjáalapítás
HP Határpáholy
KMP Külföldi magyar páholy
NPVA Nagypáholy védelme alatt
EA Elaltatva
BT Betiltva
BO Beolvadt
FO Feloszlott
SZ Szabályosítva


Lista
Nagypáholy Sorszám Rítus Alapító Egyéb Név Kelet JTól Tól Ig JIg
- - J Verbrüderung/Testvérülés/Széchenyi páholy, Oedenburg/Sopron Sopron PA 1869. V. 30. 1870. II. NPVA
HNP - J Verbrüderung/Testvérülés/Széchenyi páholy, Oedenburg/Sopron Sopron NPVA 1870. II. 1876. IX. 26. NPVA
MJNP 3 J Verbrüderung/Testvérülés/Széchenyi páholy, Oedenburg/Sopron Sopron NPVA 1876. IX. 17. 1886. III. 21. NPVA
MSNP 3 J NPA Verbrüderung/Testvérülés/Széchenyi páholy, Oedenburg/Sopron Sopron NPVA 1886. III. 21. 1920. V. 18. BT

A páholy megalapítása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1869. május 28-án Lewis Lajos - akkor már az Einigkeit im Vaterland (Egyesség a hazában) főmestere - előadást tartott Sopronban a szabadkőművességről 12 érdeklődő polgárnak. Május 29-én a bécsi Schneeberger és a soproni Meyne szabadkőműves mesterek felavatták a következő keresőket: Király, Poszvék, Schindler, Thiering, Töppler. Másnap még hat alapítót vettek fel, ezek: Alt, Bergmann, Eckel, Fehér, Kania és Pecz.[1] Ezek után még aznap, 30-án megalapították a német nyelven dolgozó páholyt, és ünnepélyesen felavatták, azaz sor került a Fénybehozatalra is. Alapszabályként az Egyesség a hazában statútumát vették át. Az első főmester Thiering Károly lett.[2]

Az első tisztikar a következő volt:[3]

No. Name Logenbeamter Tisztség
1 Karl Thiering Meister von Stuhl főmester
2 Jos. Paul v. Király 1. Aufseher 1. felügyelő
3 Joh. Meyne 2. Aufsehe 2. felügyelő
4 Franz Schindler Secretär titkár
5 Karl Töppler Schatzmeister kincstárnok
6 Gustav Poszvék Redner szónok
7 Sam. Fehér correspondirender Schriftführer levelező titkár
8 Aug. Eckel Oekonom gazdaságis

A páholy jelvényei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

111px-Verbr%C3%BCderung-Testv%C3%A9r%C3%BCl%C3%A9s_p%C3%A1holy%2C_Oedenburg-Sopron-a.jpg 107px-Verbr%C3%BCderung-Testv%C3%A9r%C3%BCl%C3%A9s_p%C3%A1holy%2C_Oedenburg-Sopron-b.jpg 112px-Sz%C3%A9chenyi_p%C3%A1holy_a.jpg 112px-Sz%C3%A9chenyi_p%C3%A1holy_b.jpg
Testvérülés páholy a Testvérülés páholy b Széchenyi páholy a Széchenyi páholy b

A páholy tevékenysége[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1870 január 30-án a páholy képviselői - Thiering Károly és Schneeberger Gyula - részt vettek Pesten a Magyarországi Szent János rendű három foku szabadkőmives nagypáholy megalakításában[4], ennek ellenére 1870 februárjában a páholy a Hamburgi Nagypáholy védelme alá helyezte magát.[5] A Hamburgi Nagypáholy 1870 február 12-i határozatában a Testvérülés páholyt visszamenőlegesen, 1869. május 30-tól kezdve fogadta a védelme alá.[6] 1870 március 19-én a Hamburgi Nagypáholy nevében is elvégzik a Fénybehozatali szertartást.[7]

A páholy elvi okokból nem vett részt a Jánosrendi Nagypáholy 1871. szeptenber 20-i nagygyűlésén, amelyen a skót rendszerű páholyokkal való fúziót elutasították.[8] A Jánosrendi Nagypáholy 1876. július 1-i űlésén határozott arról, hogy védelme alá veszi a Testvérülés páholyt.[9] A befogadás ünnepélyes ceremóniáját 1876. szeptember 26-án bonyolítják le, ettől fogva hivatalosan is a Jánosrendi Nagypáholy tagja a Testvérülés páholy.[10]

1878. március 21-én a páholy védelme alatt alakult meg a nagykanizsai Kelle (Vakolókanál) szabadkőműves kör. 1879. július 6-án, a páholy 10 éves fennállása alkalmából, létrehozott egy óvodatámogató alapítványt.[11]

1884. december 19-én a páholyhelyiséget Ritter Vilmos Hátsókapu utca 1-ben levő II. emeleti lakásába költöztetik.[12]

A páholy részt vett a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy megalapításában 1886. március 21-én.

1901. februárjában a nevét Széchenyi páholyra változtatta, de továbbra is német nyelven dolgozott[13], de végül 1902-ben áttért a magyar nyelvre[14].

Páholyház építési tervüket 1907-ben kezdték pénzgyűjtéssel. Mindazidáig egy páholytag otthonában jöttek össze. 1913-ben kezdték el a projektet és 1914-re készült el a páholyház, amelynek terveit Hajós Alfréd készítette el, a páholyház díszes mennyezetét pedig Storno Ferenc festette meg.

A páholy megszűnése[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az 1920-as belügyminiszteri rendelet betiltotta Magyarországon a szabadkőművességet. Sopron státusza vitatott volt, az 1921. december 14-i népszavazás alapján ítélték Magyarországnak. Az Ausztriához csatolás vélelmezésének időszakában a páholy 1921. augusztus 21-én kifejezte óhaját, hogy a Bécsi Nagypáholy védelme alatt dolgozhasson.

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. Bericht 1870 3. oldal.
 2. Kodek 2 18-19. oldal.
 3. Bericht 1870 3. oldal.
 4. MJNP alapító tábla
 5. Kodek 18-19. oldal.
 6. Kodek 23. oldal.
 7. Kodek 23-24. oldal.
 8. Kodek 35. oldal.
 9. Kodek 75. oldal.
 10. Kodek 76. oldal.
 11. Kodek 90. oldal.
 12. Kodek 107. oldal.
 13. Kodek 144. oldal.
 14. Berényi 1995 101. oldal.

Kiadványai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Kodek 2: Kodek, Günter K: Zwischen verboten und erlaubt: Chronik der Freimaurerei in der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867-1918 und der I. Republik Österreich 1918-1938. Wien: Löcker Verlag. 2009.  
 • Bericht 1870: Bericht unter Konstitution der ehrwürdigsten Großloge zu Hamburg arbeitenden g. U. v. St. Joh.-Loge zur Verbrüderung Or.-Oedenburg in Ungarn, über das erste Jahr ihres Bestehens.
 • Jánosrendi páholyok anyakönyve: MNL OL P 1081 Magyarországi Jánosrendű Nagypáholy (1870-1886) / HU-MNL-OL-P 1081-9. / 26. kötet.
 • MJNP alapító tábla: A Magyarországi Szent János rendű három foku szabadkőmives nagy □ I. munkájának táblája∴, Keleten Pesten, 5870. január 30-án.
 • Berényi 1995: Berényi Zsuzsanna Ágnes: A soproni „Széchenyi" szabadkőműves páholy története, in: A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Komárommi) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai, 1995.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A soproni Széchenyi páholy páholyháza

A Verbrüderung páholy alapítóinak listája - Berényi Zsuzsanna Ággnes cikke alapján

A Verbrüderung páholy névjegyzéke 1879-80

Ω